Stora Enso Renewable Packaging

Imatra mills

Imatran tehtaat

​Imatran tehtaat on maailman suurin nestepakkauskartongin valmistaja. Imatran tehtaat muodostuvat kahdesta tehdasyksiköstä, Kaukopäästä ja Tainionkoskesta. Yhdessä nämä yksiköt työllistävät noin 1000 henkeä. Imatran tehtaiden kapasiteetti on yli miljoona tonnia kartonkia ja paperia vuodessa. Tuotannosta yli 90 % menee vientiin. Päämarkkinat ovat Euroopassa, mutta merkittävä osuus suuntautuu myös Kaakkois-Aasiaan.

Imatran tehtailla tuotetaan paperia ja kartonkia. Valmistamme nestepakkauskartonkeja mm. maito- ja mehutölkkeihin. Elintarvikekartongeistamme valmistetaan juomakuppeja ja erilaisia elintarvikepakkauksia. Pakkauskartonkeja käytetään elintarvike-, makeis- ja savukepakkauksiin. Graafisista kartongeista syntyvät kannet, kortit ja luksuspakkaukset. Imatran tehtailla valmistetaan myös pakkauspapereita.

Do you want to know more about our certificates click here.

Stora Enso Imatra Mills
Turvallisesti tehtaalla – terveenä kotiin!

Turvallisesti tehtaalla – terveenä kotiin!

Imatran tehtaiden ykköstavoitteena on, että tehdas on turvallinen ja haluttu paikka työskennellä. -Turvallisuustavoitteemme, O-tapaturmaa on mahdollista. Useat osastot Imatran tehtailla ovat pystyneet toimimaan ilman tapaturmia jopa useita vuosia. Tehtaamme tapaturmien määrä on laskenut vuosi vuodelta ja haluamme, että tapaturmia ei satu enää kenellekään, kertoo turvallisuuspäällikkö Esko Paananen.
Työturvallisuuspäällikkö Esko Paananen iloitsee saavutuksista. Koko tehtaan tasolla uusi ennätys tapaturmattomissa päivissä saavutettiin 12.10.2013. Lokakuussa päästiin yli 100 tapaturmattomaan päivään tehdastasolla.
Imatran tehtaiden kärjessä työturvallisuuden näkökulmasta on Tainionkosken sellu, jossa on tehty töitä yli 1000 päivää ilman tapaturmia. Kolmen kärkeen yltävät myös Voimalaitos ja Tutkimuskeskus. Varsinaista yhdistävää tekijää näillä kolmella ei ole, paitsi turvallisuuden eteen tehty tinkimätön työ. Työturvallisuuteen voidaan parhaiten vaikuttaa ennaltaehkäisevillä toimilla. Turvallisuushavainnoilla poistetaan riskitekijöitä ja kannustetaan turvalliseen käyttäytymiseen. Tavoitteena on, että jokainen Imatran tehtaalainen tekee vähintään viisi turvallisuushavaintoa vuodessa.
Parhaimmat ovat tehneet yli 50 aiheellista havaintoa, joten se ei ole mahdotonta. Turvallisuustyökalupakki tarjoaa työkaluja tavoitteisiin, käytössä ovat mm. koko henkilöstön turvallisuuskoulutukset, päivittäiset turvallisuuskeskustelut, turvallisuushavainnot, johdon turvallisuuskierrokset, turvavartit osastoilla ja turvallisuuskehityskeskustelut sekä palkitseminen ja positiivinen palaute. Kaikilla on mahdollisuus osallistua turvallisen työympäristön rakentamiseen.
Imatran tehtaiden tekemä turvallisuustyö on huomattu myös yhtiön ulkopuolella. Stora Enson Imatran tehtaille on myönnetty Nolla tapaturmaa -foorumin tasoluokitus III vuodelle 2012. Taso III, Suuntana maailman kärki, on tasoluokituksen alin ensimmäinen taso. Pääsy tasolle III tarkoittaa sitä, että työpaikka on turvallisuustasoltaan keskimääräistä parempi ja on parantanut tulostaan edellisten vuosien keskiarvosta 10–50%.
Tehtaan lähivesistö voi hyvin

Tehtaan lähivesistö voi hyvin

Imatran tehtaiden edustalla Saimaan vedenlaatu on parantunut vuosi vuodelta. Jätevesien vaikutusalueen hyvä tila näkyy esimerkiksi vähäisinä levämäärinä. Vedenlaadun paranemisen taustalla ovat muun muassa tuotannossa syntyvien orgaanisten yhdisteiden väheneminen sekä jätevedenpuhdistuksessa käytettyjen ravinteiden optimointi.

”Olemme saaneet vähennettyä merkittävästi fosforin ja massan valkaisussa syntyvien orgaanisten klooriyhdisteiden määrää jätevesissä. Se on ollut paitsi meidän tavoitteemme, niin myös monien asiakkaidemme toive. Lisäksi se on EU-kukka -ympäristömerkin vaatimuksena”, kertoo Imatran tehtaiden ympäristöinsinööri Teemu Klemetti.

Kartongin ja sellun valmistuksessamme syntyy noin kaksi kuutiota puhdistettavaa vettä sekunnissa. Tehtaiden jätevesiä puhdistetaan biologisesti ja kemiallisesti, minkä jälkeen puhdistettu vesi johdetaan takaisin Saimaaseen, mistä se on alun perin otettu tuotantoon. Puhdistamolle kohdistuvaa kuormitusta olemme saaneet pienennettyä 2000-luvulla prosessimuutosten ja vähentyneiden häiriöpäästöjen ansiosta.

Parantuneesta vedenlaadusta Imatran tehtaiden edustalla kertoo myös Etelä-Karjalan kalatalouskeskuksen kalataloudellinen tarkkailu, joka kerää tietoa kalaston rakenteesta ja kalastuksesta teollisuuden vaikutusalueilla ja kuormittamattomilla alueilla. Huomiota kiinnitetään erityisesti puhtaista vesistä hyötyviin lajeihin kuten muikkuun ja siikaan. Tutkimuksia tehdään kolme kertaa vuodessa koetroolauksilla, muikku-, siika- ja rapupopulaatioseurannalla, muikun poikasnuottauksilla sekä verkko- ja uistelukirjanpitokalastuksella.

 ”2000-luvulla on saatu suurimmat muikkusaaliit, mikä kielii siitä, että tehtaiden ympäristövaikutukset vesistöihin ja samalla niiden kalakantoihin ovat vähentyneet aikaisemmasta”, kertoo Etelä-Karjalan kalatalouskeskuksen toiminnanjohtaja Aarno Karels.

Myös Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen syksyllä 2013 valmistuneen vedenlaatututkimuksen mukaan Imatran tehtaiden edustan vedet ovat hyvää luokkaa. Parinkymmenen vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna vesistön tila on parantunut oleellisesti.

Stora Enson Imatran tehtaat on mukana Sininen Haapavesi-hankkeessa, jossa tehtaiden yläpuolisen vesistön tilaa pyritään kohentamaan. ”Haluamme olla mukana ympäristöyhteistyössä, jossa pyritään olennaisesti parantamaan tehtaan lähiseutujen ympäristön tilaa”, painottaa Imatran tehtaiden ympäristöpäällikkö Juha Oksanen.

Lue meistä lisää Facebookissa!
Mill Contacts

Mari-Anne Tamminen

Regional Communication Manager Finland, Consumer Board

Teemu Klemetti

Manager, Environmental Affairs, Imatra Mills