Stora Enso Renewable Packaging

Imatra mills

9/18/2014 12:30 PM

Huoltoseisokissa 1400 ulkopuolista työntekijää

​Stora Enson Imatran tehtaiden huoltoseisokki keskeyttää tuotannon viikolla 39. Huoltoseisokissa tehdään yli 1600 erillistä investointi- ja kunnossapitotyötä. Suurimmat investointityöt tähtäävät kartonkikoneiden laadun ja tehokkuuden parantamiseen.
Ulkopuolista työvoimaa Kaukopäähän ja Tainionkoskelle tulee noin 1400 työntekijää eri alihankkijoilta. Alihankkijoista noin 40 prosenttia on Etelä-Karjalan talousalueen yrityksiä.
Seisokin aikana (19.-29.9.2014) hetkelliset melu- ja hajuhaitat tehtaan lähiympäristössä ovat mahdollisia. Tehtailla on vierailukielto seisokin aikana.