Stora Enso Renewable Packaging

Imatra mills

9/3/2014 6:00 PM

Imatran tehtailla panostetaan hyvinvointiin

​Stora Enson Imatran tehtailla järjestetään henkilöstölle Sykettä elämään -kampanja, jolla kannustetaan pitämään huolta omasta hyvinvoinnista.
Sykettä elämään –kampanja kestää syyskuusta vuoden 2015 maaliskuuhun. Kuukausittain vaihtuvilla teemoilla pyritään tekemään positiivisia muutoksia elämäntapoihin. Se on osa laajaa työturvallisuus-, terveys- ja hyvinvointiohjelmaa Imatran tehtailla.
Imatran tehtaat aloitti vuonna 2011 terveyttä edistävän ja ennaltaehkäisevän työn Aino Health Managementin kanssa. Työnantajan tarjoamissa terveysanalyysissä on sittemmin käynyt yli 630 työntekijää, joista noin 80 on osallistunut henkilökohtaiseen kuntovalmennukseen. Lähes 400 on mittauttanut myös verisuonistonsa kunnon erityisellä sydän- ja vesisuonitaudeista ilmaisevalla VaSera-mittauksella.
”Terveys- ja kuntoutuspalveluiden lisäksi käytössämme on muita keinoja edistää työntekijän hyvinvointia ja jaksamista. Varhaisen välittämisen -mallista sekä korvaavan työn ja hoitoraha-käytännöistä meillä on hyviä kokemuksia jo usealta vuodelta. Parhaillaan tehtaalla on meneillään toimintatapamuutoksia, jotka vaikuttavat mm. työnkuormittavuuteen ja työssä viihtyvyyteen. Kokeilemme myös lyhytkierto -työvuoromuotoa, jonka on tutkimuksissa todettu edistävän vuorotyöläisen jaksamista”, summaa henkilöstöpäällikkö Aimo Kettunen. 
Sairauspoissaolot Imatran tehtailla ovat laskeneet 2011 vuoden 7,5 prosentin tasosta nykyiseen neljän prosentin tasoon (9/2014).

 

Arto Partinen Kaukopään Kartonkikone 2:lta osallistuu työnantajan tarjoamaan henkilökohtaiseen kuntovalmennukseen. Ohjaajana Aino Health Managementin Susanna Laine.