Stora Enso Renewable Packaging

Ingerois mill

Inkeroisten Kartonkitehdas

​​Valmistamme Inkeroisten Kartonkitehtaalla taivekartonkia kuluttajapakkauksiin, kuten ruoka-, makeis- ja lääkepakkauksiin. Inkeroisten Kartonkitehtaan tuotenimet Tambrite ja Tamfold ovat alallaan tunnettuja korkeasta bulkista ja jäykkyydestä, erinomaisista painatusominaisuuksista ja tasalaatuisuudesta. Tarjoamme luotettavan, uusiutuvan ja kustannustehokkaan tuotteen pakkaustarpeisiin.

Tehtaallamme on yksi huipputehokas kartonkikone, jonka vuosikapasiteetti on 280 ​000 tonnia. Inkeroisten Kartonkitehdas muodostaa yhdessä Anjalan Paperitehtaan kanssa tehdasintegraatin, Anjalankosken tehtaat. Tehtaat pystyvät hyödyntämään synergiaa raaka-aine- ja energiatarpeissaan. Anjalankosken tehtaat työllistää yhteensä noin 550 storaensolaista. Paperia ja kartonkia on valmistettu samalla tehdasalueella jo vuodesta 1872 lähtien.​

Sertifikaatit löytyvät täältä click here.

Ankkapurhan teollisuusmuseo ja museotalo Warpunen

Ankkapurhan teollisuusmuseo ja museotalo Warpunen

​​​​Kymijoen varrella Inkeroisissa on metsäteollisuustuotteita valmistettu jo yli 140 vuoden ajan. Inkeroisten Kartonkitehtaan alueella sijaitseva Ankkapurhan teollisuusmuseo antaa kattavan läpileikkauksen metsäteollisuuden kehityksestä.

Museon ytimenä on Suomen ensimmäinen jatkuvakäyttöinen kartonkikone, joka käynnistyi vuonna 1897. Koneen pituus on 60 metriä, hyötyleveys 1,5 metriä, huippunopeus oli 30 metriä minuutissa ja keskimääräinen vuosituotanto 6 000 tonnia. Museon yli 200 valokuvaa kertovat tarinansa työ- ja elinolojen kehityksestä yli 100 vuoden ajalta. Museokokon​aisuuteen kuuluvat myös näyttely Ankkapurhan alueen varhaisvaiheesta 7000 vuotta sitten, pajamuseo ja vanha vesivoimalaitos.

Tehdasalueen läheisyydessä sijaitsee museotalo Warpunen. Museotalossa esitellään neljä mielenkiintoista kokonaisuutta: 1900-luvun alun työntekijäkoti, 1920-luvun konttori, 1940-luvun lopun ”Heteka-ajan koti” ja konttorikonenäyttely.​​

Teollisuusmuseo on avoinna kesäisin 1.6. – 15.8. klo 11.00 – 17.00 keskiviikkoisin, torstaisin, lauantaisin ja sunnuntaisin. Muina aikoina otetaan ryhmiä vastaan sopimuksesta. Museotalo Warpunen on avoinna sopimuksesta. Tiedustelut puh. 040 755 2785 tai 040 716 6680. Sähköposti: museo.opas@storaenso.com tai hanna.myllyntausta@storaenso.com.​

Siimat kireinä Kymijoella

Siimat kireinä Kymijoella

​​​​Inkeroisten Kartonkitehdas sijaitsee Kymijoen varrella. Vesiensuojelu on ollut yksi metsäteollisuuden keskeinen tehtävä 1960-luvulta alkaen. Joessa kelluvia 0-kuitulauttoja on enää vain kyläläisten muistoissa ja Kymijoella on jälleen paljon annettavaa sekä virkistys- että matkailukäyttöön.

Kymijoen uoma Inkeroisten Kartonkitehtaalta 17 kilometriä alajuoksuun on erityiskalastusaluetta. Koukkuihin tarttuu niin hauki, lahna, särki, ahven kuin kuhakin. Myös jalokalaa viihtyy joen virrassa. Merilohta nousee Kymijokeen jonkin verran korkean veden aikaan ja suunnitelmat lohiportaista Korkeakosken voimalaitokselle etenevät.

Anjalankosken tehtaat eli Inkeroisten Kartonkitehdas ja Anjalan Paperitehdas käyttävät Kymijoen vettä prosessivetenä noin    27 ​000 m3/vrk. Kaikki prosessivedet puhdistetaan tehtaiden omalla biologisella jätevedenpuhdistamolla. Puhdistamo käsittää mekaanisen esiselkeytyksen, kantoaineilmastuksen, perinteisen pohjailmastusvaiheen sekä jälkiselkeytyksen.​

Euroopan tunnetuin ja entistäkin parempi

Euroopan tunnetuin ja entistäkin parempi

​​Inkeroisten Kartonkitehtaalla tehty kehitystyö on tuottanut tulosta ja mainetta. Tehtaan päätuote Tambrite on vuonna 2012 toteutetun tutkimuksen mukaan tunnetuin kartonkibrändi Keski-Euroopan markkinoilla toimivien kartongin jatkojalostajien keskuudessa (Opticom International Research AB.) Tutkimuksen tulokset kertovat, että Inkeroisten Kartonkitehtaalla on osattu tehdä oikeita asioita.

Kehitystyö jatkuu eikä Inkeroisissa ole jääty lepäämään laakereilla. Tutkimuksen jälkeen toteutettu investointiohjelma Inkeroisten Kartonkitehtaalla paransi Tambriten laatua entisestään. Merkittävimmät parannukset ovat tapahtuneet tuotteen poikkisuuntaisessa jäykkyydessä ja ulkoasussa.​ Myös neliömassaa on alennettu.

Inkeroisten Kartonkitehtaan oman kehitystyön tulos, Tambrite, on turvallinen, kestävä ja tasalaatuinen.

Mill Contacts

Hanna Myllyntausta

Communications Manager, Ingerois Mill