Stora Enso Renewable Packaging

Skoghall mill

6/2/2014 11:00 AM

Brukens spillvatten kan användas till att odla jätteräkor

​Stora Enso har varit en partner i The Paper Province innovationstävling Warm Water Innovation Challenge. Syftet med tävlingen har varit att få fram idéer kring vad man kan göra med det varma spillvattnet från skogsindustrins produktionsanläggningar.

I slutet på maj utsågs vinnaren bland de 19 inkomna bidragen. Det blev Vegafish och deras bidrag ”Odling av jätteräkor i massa- och pappersbrukens varma spillvatten” som juryn valde ut som vinnare. Genom att odla jätteräkor finns möjlighet till en miljövänlig, god och närproducerad råvara. Idag importeras jätteräckor från tropiska länder, där de föds upp i odlingar som i många fall är miljöskadliga.

"Jag tycker det är bra att vi försöker hitta användningsområden för den lågvärdiga sekundärvärmen som vi har ett överskott av. Vinnarna får nu möjlighet att via Paper Province utveckla sin idé ytterligare", säger Peter Olsson, Manager Techology & Investment Sverige inom Renewable Packaging, som varit med i juryn.

Stora Enso är en medlem i The Paper Province (www.paperprovince.com).