Stora Enso Renewable Packaging

Skoghall mill

9/30/2014 3:00 PM

Kunskapsutbyte mellan Skoghall och Indien

​Fem toppchefer från Indien inom hållbarhet och kommunikation besökte i förra veckan Skoghalls Bruk.

De deltog i det exklusiva chefsprogram som Svenska Institutet arrangerar och som en del i utbildningen ingick ett företagsbesök. Målet med besöket till Skoghalls Bruk var att utbyta kunskaper och erfarenheter kring frågor rörande företags sociala ansvar (CSR) och även se hur hållbarhet och lönsamhet kan samverka i praktiken.

Huvudfokus var på vattenfrågor men ämnen som välgörenhetsprojekt, medarbetarengagemang, arbetsvillkor och allmänna miljöfrågor diskuterades också.

”Det var en bra möjlighet att berätta om Stora Enso och vårt arbetssätt kring globalt ansvarstagande. Vi lärde oss också mycket från dem om Indiens företagsklimat och de utmaningar de har kring vatten, säger Ola Svending, chef kundrelaterade miljöfrågor, Renewable Packaging, som var huvudansvarig för besöket. Andra talare från Stora Enso var: Carl-Johan Albinsson, platschef, Skoghalls Bruk, Margareta Sandström, Miljöchef, Skoghalls Bruk och Johan Holm, Vice President Miljö, Stora Enso.

De fem cheferna från Indien som besökte Skoghalls Bruk var:
• Zarine Keki Commissariat, Shapoorji Pallonji Group 
• Sumeet Chatterjee, RPG Enterprises
• Lalana Zaveri, Printo Document Services
• Subhamoy Day, PayPal India
• Sushila Varma, Concern India Foundation