Stora Enso Renewable Packaging

Skoghall mill

Skoghalls Bruk

​​​​​Skoghalls Bruk är en av världens största tillverkare av livsmedelskartong. Vi utvecklar och producerar vätskekartong till förpackningar för bland annat juice och mjölk, liksom kartong till förpackningar för torra livsmedel. Vi har verksamhet i Skoghall och Forshaga. Massaberedning och kartongproduktion sker i Skoghall. I Forshaga beläggs kartongen med olika barriärer.

Våra kunder finns över hela världen och mer än 85 % av vår produktion exporteras. Med våra 800 medarbetare är vi en av Värmlands största arbetsgivare. Över 10 miljarder kronor har investerats i Skoghalls Bruk de senaste 20 åren.

Vi bedriver ett långsiktigt och målmedvetet miljöarbete.

Miljöredovisning 
Miljörapport
Verksamhetspolicy
Säkerhetsinformation för besökare

Vill du veta mer om hur vi är certifierade klicka här.                                           
Skoghalls Bruk finns även på facebook: klicka här.

100 år av utveckling

100 år av utveckling

2017 fyller Skoghalls Bruk 100 år vilket kommer att uppmärksammas på olika sätt under året. Brukets historia har präglats av med- och motgångar, stora investeringar och ständig utveckling. Idag är Skoghalls Bruk ett av världens största bruk för livsmedelskartong och producerar varje dag kartong motsvarande 100 miljoner enlitersförpackningar.

"Jag är stolt över att få vara med och leda en så anrik verksamhet. Brukets framgång beror på den enorma kompetens som finns och har funnits hos våra medarbetare genom åren, men också på vår vilja och vårt mod att ständigt utvecklas och tänka nytt, säger Kenneth Ohlsson, platschef på Skoghalls Bruk. Vår förnybara råvara ger oss en fantastisk möjlighet att fortsätta tillverka klimatsmarta förpackningslösningar i minst 100 år till."

Ny kemikalieberedning på Skoghalls Bruk

Ny kemikalieberedning på Skoghalls Bruk

Stora Enso investerar 149 miljoner kronor i ny kemikalieberedning på Skoghalls Bruk. Investeringen kommer att innebära en säkrare arbetsplats, minskade utsläpp till luft och vatten samt ett minskat behov av inköpt massa. Den nya kemikalieberedningen kommer startas upp hösten 2017 och är en viktig satsning för Skoghalls Bruks fortsatta utveckling.

Projektet omfattar ny processutrustning för produktion av klordioxid och natriumbisulfit samt ett nytt kemikalielager. Investeringen kommer medföra stora förbättringar i arbetsmiljön för de operatörer som styr processen och minskar samtidigt utsläppen av klordioxid och svaveldioxid. Säkerhet och miljö är de viktigaste drivkrafterna bakom investeringen.

”Vi är naturligtvis väldigt glada för denna investering. Den visar att Stora Enso vill fortsätta utveckla Skoghalls Bruk. Investeringen är en viktig byggsten för framtidens Skoghalls Bruk och en naturlig del i brukets utvecklingsplan efter tidigare investeringar i renseri och fiberlinje ”, säger Peter Olsson, chef för Technology & Investments på Skoghalls Bruk.

Mill Contacts

Annica Sund

Communication Manager, Skoghall Mill

Margareta Sandström

Environmental Manager