Stora Enso Renewable Packaging

Skoghall mill

Skoghalls Bruk

​​​​​Skoghalls Bruk är en av världens största tillverkare av livsmedelskartong. Vi utvecklar och producerar vätskekartong till förpackningar för bland annat juice och mjölk, liksom kartong till förpackningar för torra livsmedel. Var sjätte kartongförpackning i hela världen, som innehåller något flytande, är tillverkad av kartong från Skoghalls Bruk.

Vi har verksamhet i Skoghall och Forshaga. Massaberedning och kartongproduktion sker i Skoghall. I Forshaga beläggs kartongen med olika barriärer, huvudsakligen polyeten.

Våra kunder finns över hela världen. Mer än 85 % av vår produktion exporteras.

Med våra 850 medarbetare är vi en av Värmlands största arbetsgivare. Över 10 miljarder kronor har investerats i Skoghalls Bruk de senaste 20 åren. Vi bedriver ett långsiktigt och målmedvetet miljöarbete.

Länk till miljöredovisningen
Länk till miljörapporten
Länk till verksamhetspolicyn

Vill du veta mer om hur vi är certifierade klicka här.                                           
Skoghalls Bruk finns även på facebook: klicka här.

Ny kemikalieberedning på Skoghalls Bruk

Ny kemikalieberedning på Skoghalls Bruk

Stora Enso investerar 149 miljoner kronor i ny kemikalieberedning på Skoghalls Bruk. Investeringen kommer att innebära en säkrare arbetsplats, minskade utsläpp till luft och vatten samt ett minskat behov av inköpt massa. Den nya kemikalieberedningen kommer startas upp hösten 2017 och är en viktig satsning för Skoghalls Bruks fortsatta utveckling.

Projektet omfattar ny processutrustning för produktion av klordioxid och natriumbisulfit samt ett nytt kemikalielager. Investeringen kommer medföra stora förbättringar i arbetsmiljön för de operatörer som styr processen och minskar samtidigt utsläppen av klordioxid och svaveldioxid. Säkerhet och miljö är de viktigaste drivkrafterna bakom investeringen.

”Vi är naturligtvis väldigt glada för denna investering. Den visar att Stora Enso vill fortsätta utveckla Skoghalls Bruk. Investeringen är en viktig byggsten för framtidens Skoghalls Bruk och en naturlig del i brukets utvecklingsplan efter tidigare investeringar i renseri och fiberlinje ”, säger Peter Olsson, chef för Technology & Investments på Skoghalls Bruk.

Stora Enso bidrar till att minska matsvinnet

Stora Enso bidrar till att minska matsvinnet

Varje år slänger svenska restauranger 170
000 ton mat, ett enormt slöseri som påverkar både plånboken och miljön negativt. Doggy-bagen Boxa är ett försök att få restaurangbesökare att ta med sig överbliven mat hem.

Boxa-projektet är ett samarbete mellan Stora Enso, Kjell&Bolas, Packaging Arena, ScandPac och Motherland. Testlansering görs på restaurang Terrassen i Mariebergsskogen i Karlstad. Design och kartongmaterial är valda med omsorg i detta projekt. Allt för att göra det så lätt som möjligt för gästerna att ta med mat hem från restaurangen.

Det är CKB från Skoghalls Bruk som använts som kartongmaterial i Boxa-förpackningarna. Hållbarhetstänket som finns i Boxa-projektet ligger helt i linje med Stora Ensos värderingar.
- Vi som kartongleverantör ser det som en viktig uppgift att vara med och försöka minska på matsvinnet på olika sätt. Det är inte enbart på restauranger som det är ett stort matsvinn. Enligt våra undersökningar så är det så mycket som 30-40 % av världens mat som går till spillo för att förpackningarna helt enkelt inte är tillräckligt bra, säger Kristian Goldszer, Technical Service Manager på Stora Enso Skoghalls Bruk.

Filmklipp om Boxa: http://www.youtube.com/watch?v=5403Yn5wkzA
Mill Contacts

Annica Sund

Communication Manager, Skoghall Mill

Margareta Sandström

Environmental Manager