Stora Enso Renewable Packaging

Skoghall mill

Skoghalls Bruk

​​​​​Skoghalls Bruk är en av världens största tillverkare av livsmedelskartong. Vi utvecklar och producerar vätskekartong till förpackningar för bland annat juice och mjölk, liksom kartong till förpackningar för torra livsmedel. Var sjätte kartongförpackning i hela världen, som innehåller något flytande, är tillverkad av kartong från Skoghalls Bruk.

Vi har verksamhet i Skoghall och Forshaga. Massaberedning och kartongproduktion sker i Skoghall. I Forshaga beläggs kartongen med olika barriärer, huvudsakligen polyeten.

Våra kunder finns över hela världen. Mer än 85 % av vår produktion exporteras.

Med våra 850 medarbetare är vi en av Värmlands största arbetsgivare. Över 10 miljarder kronor har investerats i Skoghalls Bruk de senaste 20 åren. Vi bedriver ett långsiktigt och målmedvetet miljöarbete.

Länk till miljöredovisningen
Länk till miljörapporten

Vill du veta mer om hur vi är certifierade klicka här.                                           
Skoghalls Bruk finns även på facebook: klicka här.

Välinvesterat bruk

Välinvesterat bruk

Skoghalls Bruk är ett modernt och välinvesterat bruk. Det har investerats över 10 miljarder kronor i bruket de senaste 20 åren. Den senaste investeringen, Pulp Mill Improvement (PMI), är på 270 miljoner kronor.

Investeringen rör främst ombyggnation av en fiberlinje i sulfatmassafabriken och dess kemikalieåtervinning. Med detta ökar vi vår egen massakapacitet med 45 000 ton per år. Investeringen ger oss nya möjligheter att öka effektiviteten i verksamheten. Det är ett sätt att stärka vår konkurrenskraft på den attraktiva marknaden för förpackningar. Metso kommer att leverera nytt vitlutsfilter och ansvara för ombyggnationen av mesaugnen. Andritz kommer att bygga om kokerilinjen, d v s leverera ny tvättutrustning och inmatning till kokaren.
Det är full fart i projektet. Det första som kommer att bli synligt för alla på bruket är när vitlutshuset börjar byggas i januari. Huset kommer att vara klart i mitten på maj.

Thomas Nilsson är projektledare för Pulp Mill Improvement. Han är en erfaren projektledare. Thomas har jobbat på bruket i 12 år och varit projektledare för otaliga projekt genom åren. Uppstarten av PMI är planerad till oktober 2014.

FAKTA
Målen med PMI:
  • Förbättra brukets lönsamhet.
  • Reducera variabla kostnader, energi och köpkalk. 
  • Ökning av sulfatfabrikens massakapacitet med 45 000 ton/år.
Stora Enso bidrar till att minska matsvinnet

Stora Enso bidrar till att minska matsvinnet

Varje år slänger svenska restauranger 170
000 ton mat, ett enormt slöseri som påverkar både plånboken och miljön negativt. Doggy-bagen Boxa är ett försök att få restaurangbesökare att ta med sig överbliven mat hem.

Boxa-projektet är ett samarbete mellan Stora Enso, Kjell&Bolas, Packaging Arena, ScandPac och Motherland. Testlansering görs på restaurang Terrassen i Mariebergsskogen i Karlstad. Design och kartongmaterial är valda med omsorg i detta projekt. Allt för att göra det så lätt som möjligt för gästerna att ta med mat hem från restaurangen.

Det är CKB från Skoghalls Bruk som använts som kartongmaterial i Boxa-förpackningarna. Hållbarhetstänket som finns i Boxa-projektet ligger helt i linje med Stora Ensos värderingar.
- Vi som kartongleverantör ser det som en viktig uppgift att vara med och försöka minska på matsvinnet på olika sätt. Det är inte enbart på restauranger som det är ett stort matsvinn. Enligt våra undersökningar så är det så mycket som 30-40 % av världens mat som går till spillo för att förpackningarna helt enkelt inte är tillräckligt bra, säger Kristian Goldszer, Technical Service Manager på Stora Enso Skoghalls Bruk.

Filmklipp om Boxa: http://www.youtube.com/watch?v=5403Yn5wkzA
Mill Contacts

Annica Sund

Communication Officer, Skoghall Mill

Margareta Sandström

Environmental Manager